top of page

Ook Franse toezichthouder CNIL acht gebruik Google Analytics strijdig met GDPR


Google Analytics vs. GDPR?

In navolging van de Oostenrijkse privacytoezichthouder, neemt ook de Franse CNIL formeel het standpunt in dat het gebruik van Google Analytics in haar huidige opzet strijdig is met de GDPR. Meer bepaald zijn de doorgiftes van persoonsgegevens die in dit verband plaatsvinden naar de VS onrechtmatig door het ontbreken van passende waarborgen.

De CNIL bevestigt uitdrukkelijk dat de tot op heden door Google genomen aanvullende maatregelen immers niet volstaan om het risico van overheidstoegang in de VS tot persoonsgegevens van Europese betrokkenen te neutraliseren. Zij verzoekt websitebezoekers dan ook het gebruik van Google Analytics in overeenstemming te brengen met de GDPR of zo nodig te staken, dan wel een beroep te doen op een tool waarbij geen persoonsgegevens buiten de EER verwerkt worden.

De CNIL geeft aan dat deze redenering ook geldt voor andere tools waarbij persoonsgegevens van websitebezoekers worden geëxporteerd naar de VS en waarschuwt alvast voor mogelijke corrigerende maatregelen in de nabije toekomst.

Comentarios


bottom of page