top of page

Corona en auteursrecht: steunmaatregelen voor gesloten handelszaken

Handelszaken die hun deuren hebben gesloten tijdens de coronacrisis, krijgen een duwtje in de rug vanuit de culturele hoek. Enerzijds is Sabam samen met Unizo en UCM overeengekomen om een maand lang geen auteursrechten te innen via de verlening van een solidariteitsbijdrage. Anderzijds schort Unisono tijdelijk haar facturatie op en voorziet zij een betalingsuitstel van 60 dagen voor de reeds uitgestuurde Unisono facturen.


Solidariteitsbijdrage


Talloze handelszaken hebben hun deuren moeten sluiten als gevolg van het coronavirus. De meeste waren hiertoe verplicht door de overheid, terwijl anderen zelf deze bewuste keuze gemaakt hebben.


Indien uw handelszaak echter een licentie heeft van Unisono (d.i. de samenwerking tussen Sabam, PlayRight en SIMIM) om legaal muziek te mogen afspelen in de handelsruimte, betekende dit tot voor kort dat u de volle pot aan auteurs- en billijke vergoedingen gewoon verder zou verschuldigd blijven ondanks de sluiting van uw zaak.


De federaties van zelfstandige ondernemers, Unizo en UCM, waren zich hier ook van bewust en hebben dan ook de handen in elkaar geslagen met Sabam en UCM. Nadat zij eerst waren overeengekomen om een maand geen auteursrechten te innen van enkel de horecazaken, hebben zij deze solidariteitsmaatregel nu veralgemeend naar alle getroffen handelszaken. Met andere woorden kunnen naast de horecazaken nu ook bijvoorbeeld kledijzaken, bakkerijen, beenhouwers, enzovoort, genieten van deze vrijstelling op hun Unisono factuur.

Concreet zal deze vrijstelling worden verleend via een solidariteitsbijdrage die wordt gefinancierd met rechten afkomstig van auteurs, componisten en uitgevers. Deze bijdrage komt ofwel mindering van uw jaarlijkse Unisono factuur, ofwel kan u meteen terugbetaling verkrijgen via een creditnota.


Het maakt tot slot geen verschil uit of je wel of niet verplicht werd door de overheid om jouw zaak te sluiten. Indien je bijvoorbeeld jouw bakkerij bewust heeft gesloten, zelfs al mocht je in principe openblijven, kan je alsnog genieten van deze bijdrage.


Vanaf maandag 4 mei 2020 kan u de solidariteitsbijdrage aanvragen via de MyUnisono-applicatie op de website van Unisono (www.unisono.be).


Let wel: indien je bijvoorbeeld de activiteiten van je zaak online verderzet en in het kader van jouw online aanbod muziek gebruikt, moet je een bijkomende licentie aanvragen bij Unisono. Zolang je zaak echter gesloten is, maakt Unisono hier een tijdelijke uitzondering op zodat je bestaande licentie voor muziekgebruik in jouw fysieke handelsruimte volstaat. Uiteraard kan je in dat geval niet genieten van de solidariteitsbijdrage. Als jouw zaak terug opengaat en je alsnog muziek bij uw online aanbod gebruikt, vergeet dan zeker niet om een bijkomende licentie aan te vragen.


Opschorting facturen en betalingsuitstel


Daarnaast heeft Unisono beslist om een versoepeld facturatieregime in te lassen tijdens de coronacrisis om de getroffen ondernemingen de nodige zuurstof te geven om de sluitingsperiode te overbruggen.


Met name heeft Unisono haar facturatie voor dagelijks muziekgebruik opgeschort tijdens de coronacrisis ten voordele van gesloten ondernemingen. Voor de reeds uitgestuurde facturen staat Unisono bovendien een betalingsuitstel van 60 dagen. Tot slot rekent Unisono geen herinneringskosten aan ingeval van laattijdige betaling.


Meer informatie omtrent auteursrechten kan je hier vinden.


Comments


bottom of page