top of page

Beslag op bankrekening: een efficiënt middel tegen onwillige debiteuren

Een schuldeiser die nadenkt over een beslaglegging bij zijn debiteur heeft meer opties dan hij op het eerste gezicht zou denken.  Met een beslaglegging op zijn bankrekening wordt geen enkele ondernemer graag geconfronteerd: stel je voor dat voor enige tijd geen liquide middelen meer beschikbaar hebt om uw dagdagelijkse betalingen uit te voeren? Beslaglegging op een bankrekening vormt dan ook een belangrijke trigger voor de debiteur om zijn verplichtingen na te komen.


In tijden van de nog steeds uitdijende economische crisis worden vele ondernemers geconfronteerd met het (tijdelijk) niet betalen door de medecontractant.  Vele ondernemers stellen zich dan ook de vraag hoe de onwelwillende contractspartij toch kan overhaald worden om zijn openstaande schuld te betalen.


De schuldenaar staat krachtens artikel 7 en 8 van de Hypotheekwet met zijn gehele vermogen in voor de nakoming van zijn verbintenissen.  De uitwinning van de goederen van de schuldenaar zal gebeuren door het leggen van een beslag.  In de praktijk stellen we vast dat een bewarend beslag op bankrekeningen (bankbeslag of beslag op rekening) bijzonder effectief blijkt.


Een schuldeiser kan beslag leggen in handen van de bank van de beslagene op al de tegoeden van een zicht- en/of spaarrekening en effecten, d.w.z. op het creditsaldo dat de rekening vertoont op het moment van beslaglegging.  De beslagleggende schuldeiser hoeft het voorwerp van zijn beslag niet specifiek te omschrijven door bv. een rekeningnummer te vermelden.  De vermelding van de bank volstaat en welke bank juist de huisbankier is van uw schuldenaar is in principe beschikbare informatie voor de schuldeiser.  Bijgevolg zullen alle tegoeden van de schuldenaar door “zijn” bank geblokkeerd worden en dus onbeschikbaar om verder te gebruiken.  Dit bewarend bankbeslag kan worden gelegd op grond van een voorafgaande machtiging van de beslagrechter of op grond van een authentieke akte (bv. notariële akte) of onderhandse akte (bv. verkoopovereenkomst).  Vooral een beslag op basis van een onderhandse akte is in de praktijk een veel gebruikte en effectieve praktijk: zonder al te veel formaliteiten kan de schuldenaar gedwongen worden zijn verplichtingen na te komen: welke onderneming kan immers verder functioneren als haar bedrijfsrekening geblokkeerd is zodat dagdagelijkse betalingen niet kunnen verricht worden?


Deze techniek mag wel niet roekeloos gebruikt worden, want anders riskeert de beslaglegger achteraf een schadeclaim voor misbruik van beslagrecht.  Begeleiding door een gespecialiseerde advocaat is dan ook onontbeerlijk.


Bij Mr.Franklin kun je ook terecht voor het opstellen van contracten met leverancier, klanten of andere partijen. Door het maken van goede afspraken op voorhand vermijd je immers vaak latere problemen.


Comments


bottom of page