top of page

Indienen aangifte schuldvordering faillissement verplicht via RegSol

Op 1 april 2017 trad het digitaal insolventiedossier RegSol (Centraal Register Solvabiliteit) in werking. Toen bestond dit systeem alleen voor faillissementsdossiers, maar sinds 1 mei 2018 bevat RegSol ook de WCO-dossiers. Via dit digitaal platform stellen rechtbanken, insolventiefunctionarissen en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een insolventiedossier op, ondertekenen ze en wisselen ze uit. Aangezien de vrije beroepen, waaronder de cijferberoepers, sinds 1 mei 2018 ook failliet kunnen verklaard worden of een procedure van gerechtelijke reorganisatie kunnen doorlopen, moeten ook zij rekening houden met deze vernieuwing.


De digitalisering van het insolventiedossier via RegSol kadert binnen de grondige hervorming van het insolventierecht. Hierbij werd Boek XX in het Wetboek Economisch Recht ingevoerd.


A. DIGITALISERING


De invoering van RegSol kadert in de globale digitalisering en informatisering van justitie. De insolventiefunctionarissen laden voortaan hun insolventiedossiers en daarbij horende stukken elektronisch kunnen op en beheren ze.


RegSol bestaat uit een openbaar en een privaat luik.


B. PRIVAAT LUIK


Het private deel van de website is bestemd voor magistraten, griffiers, rechters-commissarissen en curatoren. De rechtbanken (rechters, rechter-commissarissen en griffiers) hebben toegang tot het platform waardoor vonnissen en beschikkingen eveneens elektronisch en automatisch worden opgeladen op RegSol. Dit brengt natuurlijk een aanzienlijke verlichting van de werklast van de griffies met zich mee nu de hele papierstroom en verwerking ervan verdwenen is en werd vervangen door het elektronische dossier, beheerd door de insolventiefunctionaris.


C. OPENBAAR LUIK


Via het openbare deel van de website raadplegen schuldeisers (of hun gevolmachtigden) en advocaten, na het aanmaken van een account, stukken en doen zij aangifte van schuldvordering. Schuldeisers van een failliet verklaarde onderneming moeten immers digitaal hun aangifte van schuldvordering ingeven. Dit laatste is weliswaar tegen betaling van een retributie van 6 euro.


D. ELEKTRONISCHE AANGIFTE


De nieuwe faillissementsregels bepalen dat elke aangifte van faillissement verplicht elektronisch via RegSol gebeurt. Alleen wanneer de schuldenaar niet de mogelijkheid heeft een elektronische aangifte te doen, kan hij nog een aangifte op papier doen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze papieren aangifte wordt ook digitaal opgeladen in RegSol.


E. WCO-PROCEDURE VIA REGSOL


Vóór 1 mei 2018 beheerde RegSol alleen de faillissementen, sindsdien ook de procedures tot gerechtelijke reorganisatie . Zo moet een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie ook digitaal worden opgeladen in plaats van op de griffie van de rechtbank van koophandel.


F. INDIENEN AANGIFTE SCHULDVORDERING FAILLISSEMENT VERPLICHT VIA REGSOL


Schuldeisers in een faillissement, uitgezonderd particulieren zonder raadsman of buitenlandse schuldeisers, zijn verplicht hun schuldvorderingen elektronisch in te dienen. Het elektronisch indienen van een schuldvordering gebeurt via de website van Regsol. Om toegang te krijgen tot de website heb je een login nodig. Een schuldeiser die minstens één schuldvordering per maand indient en 2 gebruikers heeft, komt in aanmerking voor de erkenning als een terugkerende schuldeiser. Meer informatie hierover vind je terug via het e-mailadres support@regsol.be.


Het indienen zelf van een schuldvordering is eenvoudig. Alles wijst zichzelf uit op de website. Opgelet! Je kan pas een een schuldvordering indienen nadat je een retributie betaalt. Na het invullen van de gegevens over de schuldvordering ontvangt de schuldeiser een uitnodiging tot betaling. Hiervan verkrijgt de schuldeiser later nog een betalingsbewijs. De retributie bedraagt € 6. Daar het om een retributie gaat, is hierop geen btw verschuldigd.


Nadat de schuldeiser zijn schuldvordering indiende, blijft hij automatisch op de hoogte van de wijzigingen binnen het faillissementsdossier. Hij ontvangt een bericht dat automatisch wordt verstuurd door RegSol naar de mailbox van de schuldeiser.


Comments


bottom of page