12/02: Online Seminarie Algemene factuurvoorwaarden anno 2019

wbxdgs_d17u-ilya-pavlov

Op dinsdag 12 februari, 2019 van 12u tot 14u
Pieter VAN AERSCHOT, Mr. Franklin Advocaten
Online seminarie

Inschrijven kan op deze link via Lexalert

Algemene factuurvoorwaarden anno 2019: de gekwalificeerde handtekening, het sterker eigendomsvoorbehoud, de problematiek van de vervalste facturen evenals de impact van het WVV en de Brexit.

De algemene voorwaarden van een onderneming zijn het middel bij uitstek om haar rechtspositie te beveiligen en ze dienen dan ook constant aangepast te worden aan de voortdurend evoluerende economische en juridische omstandigheden in het handelsverkeer. Naast een algemene update van de huidige stand van zaken en het in herinnering brengen van de meest markante wetswijzigingen en rechtspraak van het voorbij jaar zal Meester Van Aerschot ook enige hot topics behandelen zoals de problematieken van de gekwalificeerde digitale handtekening, de factuurfraude, het WVV en de Brexit.

In dit seminarie komen aldus aan bod:

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Kennisname
Aanvaarding
Battle of forms?
Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingsbeding
Opzegtermijn
Inhoudelijke bepalingen
Kennisname en aanvaardingsclausule
Interpretatieproblemen
Bestelling en aanvaarding
Levering en risico
Prijs en betaling
Ontbinding
Bewijslast
Garantie
Aansprakelijkheid
Intellectuele eigendom
Privacy
Boiler plate
WCO
Bevoegdheidsclausules – toepasselijk recht
Capita
De gekwalificeerde elektronische handtekening
Problematiek van de vervalste facturen: “Qui paie mal, paie deux fois”
Het WVV: Website van de rechtspersoon en mededelingen
De Brexit

Mr. Pieter Van Aerschot van het ondernemersadvocatenkantoor Mr. Franklin Advocaten heeft een ruime ervaring in het handels- en insolventierecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator en vereffenaar. Tevens begeleidt hij regelmatig ondernemingen bij de redactie van algemene voorwaarden en bij de invordering van onbetaalde schulden.