INSOLVENTIE

Een onderneming  kan door diverse omstandigheden in financieel woelig vaarwater terecht komen. Mr. Franklin adviseert, in samenspraak met uw vaste externe raadgevers (boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor), over de verschillende opties om de continuïteit te herstellen (gerechtelijke reorganisatie), dan wel welk liquidatiescenario het beste is (vereffening, faillissement). Ook adviseert Mr. Franklin haar klanten om financiële moeilijkheden te vermijden of hoe te reageren op contractspartners in moelijkheden.

*HANDELSONDERZOEK

U hebt een oproeping voor een handelsonderzoek gekregen? De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden nodigt ondernemingen uit voor een gesprek indien zij kennis krijgt van bepaalde knipperlichten die kunnen wijzen op financiële moeilijkheden. Indien de rechter-onderzoeker geen afdoende  garanties krijgt, dat de onderneming de continuïteit kan herstellen, riskeert de onderneming een vordering in vereffening of faillissement.

*GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO)

U hebt tijdelijke liquiditeitsproblemen of een voorval uit het verleden blijft uw onderneming financieel achtervolgen? Een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan een onderneming tijdelijk bescherming bieden tegen uw schuldeisers. Zo krijgt u mogelijks de nodige financiële ademruimte om een duurzame oplossing te bereiken.

*VEREFFENING

Na een grondige analyse besluit u dat uw onderneming niet meer te redden valt. Een liquidatiescenario dringt zich op en u besluit om de onderneming te vereffenen. Mr. Franklin kan u hierbij adviseren en begeleiden.

* FAILLISSEMENTSAANVRAAG

Indien u kiest voor een liquidatiescenario, kan het ook een optie zijn om de boeken neer te leggen. Mr. Franklin kan u hierbij adviseren, in het bijzonder in verband met de risico’s aangaande bestuurdersaansprakelijkheid.

* ANTICIPEREN OP CONTRACTSPARTNERS IN MOEILIJKHEDEN?

Mr. Franklin meent dat haar taak als juridisch adviseur en advocaat er ook in bestaat om haar klanten juridische problemen te besparen en proactief op te treden. Daarom biedt Mr. Franklin volgende diensten aan:

– opmaak of nazicht algemene voorwaarden: met goede, op maat gemaakte algemene voorwaarden kan een onderneming al veel potentiële problemen voorkomen.

– redactie of aanpassing contracten: goede afspraken maken goede vrienden; een transparant en duidelijk contract kan  juridische problemen en gerechtelijke procedures vermijden; de wetgeving wijzigt in een sneltreinvaart, waardoor (langdurige) contracten op geregelde tijdstippen een update nodig hebben.

– proactief advies over lopende contracten: ondernemingen worden voortdurend geconfronteerd met een veelheid aan juridische vragen en problemen

– advies over invordering van facturen en kostenbatenanalyse (bv. beslag)

Tarieven

Mr. Franklin werkt met duidelijke tarieven. Hierbij kan zowel een uurtarief vanaf 140 EUR/uur excl. BTW, als vaste tarieven worden afgesproken.

VASTE TARIEVEN:

Wij kunnen u bij een handelsonderzoek begeleiden vanaf 500 EUR excl. BTW: dit omvat de analyse van het dossier, communicatie met de rechtbank en bijstand bij de oproeping.

Tussen de onderneming en Mr. Franklin kunnen voor de begeleiding van een gerechtelijke reorganisatie specifieke afspraken worden gemaakt in verband met beschikbaarheid, aanpak, erelonen, communicatie naar derden enz..  Na analyse van het dossier in de voorbereidende fase en indien de aard van het dossier het toelaat, is Mr. Franklin bereid een forfaitair tarief af te spreken voor de gehele procedure (ca. 3 – 6 maanden). Een volledige begeleiding inzake gerechtelijke reorganisatie kan al vanaf 5.000 EUR excl. BTW.

Bij een vereffening zijn er twee opties. Ofwel blijft u als bedrijfsleider aan het roer als vereffenaar en adviseert Mr. Franklin u achter de schermen, ofwel neemt Mr. Franklin het roer zelf in handen en treedt zij rechtstreeks op als vereffenaar aangesteld door de algemene vergadering of de rechtbank. Na analyse van het dossier in de voorbereidende fase en indien de aard van het dossier het toelaat, is Mr. Franklin bereid in beide gevallen een forfaitair tarief af te spreken. De erelonen zijn steeds ten koste van de vennootschap in vereffening. Een adviesverlening i.v.m. vereffening kan al vanaf 500 EUR excl. BTW, een volledige begeleiding inzake vereffening kan al vanaf 5.000 EUR excl. BTW.

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND:

Mr. Franklin bv bvba
BTW BE0702.924.851
Lieven Bauwensstraat 20
8200 Brugge
+32 (0)50 45 60 62
pieter@misterfranklin.be

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.