top of page

Auteursrechten website

Auteursrechten website

Auteursrechten & website: wat wordt er beschermd?


Een website is als het ware het visitekaartje van elke onderneming. Zeker na COVID-19 is het belang van je eigen online platform als ondernemer toegenomen. Maar kan je als ondernemer dan ook de juridische baas zijn van een website die niet door jou persoonlijk is ontworpen? Mr. Franklin licht toe wie de auteursrechten op een website geniet en waar je als uitbater van een website rekening mee moet houden.


Wat zijn auteursrechten?


Auteursrechten zijn intellectuele eigendomsrechten die “werken van letterkunde of kunst” beschermen. Wordt jouw creatief werk beschermd door het auteursrecht, dan is de exploitatie zonder jouw auteursrechtelijke toestemming verboden. Maar ook in het kader van het toegestaan gebruik ervan moet de gebruiker jouw auteursrechten respecteren door onder andere geen ongewenste wijzigingen aan te brengen en je naam als auteur telkens te vermelden.


De auteur kan het dus verhinderen dat iemand zijn werk zomaar gebruikt of openbaar maakt: daarvoor heeft een derde ten allen tijde de toestemming nodig van de houder van auteursrechten. Ook voor andere handelingen zoals bijvoorbeeld reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk moet men de toestemming vragen aan de auteur.


Naburige rechten


Naast auteursrechten in de strikte zin bestaan er ook de naburige rechten. Door de naburige rechten verkrijgen de werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden toch een gelijkaardige vorm van bescherming.


Zijn websites auteursrechtelijk beschermd?


Opdat creatieve prestaties auteursrechtelijke bescherming zouden verkrijgen, moeten deze intellectuele scheppingen een concrete en originele uitdrukking verkrijgen. Het is ook enkel de uitdrukking die bescherming verkrijgt: een gedachte bijvoorbeeld kan niet auteursrechtelijk worden beschermd.


Het is dan ook mogelijk om auteursrechten op een website te verkrijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de op de website gepubliceerde originele teksten worden beschermd; ook de vormgeving (lay-out) van een website kan in sommige gevallen auteursrechtelijke bescherming genieten.


Online artikels


Ook teksten worden auteursrechtelijk beschermd indien aan de beschermingsvoorwaarden voldaan is. Je hebt dus de toestemming van de auteursrechthebbenden nodig om door hen geschreven artikels online te plaatsen of van een andere website over te nemen.


Hetzelfde geldt voor teksten die je zelf online plaatst: deze mogen in geen geval zonder jouw toestemming gekopieerd en/of gewijzigd worden.


Broncode


Achter een mooie interface die je bij het bezoeken van een website ziet schuilt natuurlijk ook heel wat webdevelopment, hyperlinks en andere IT-tools. Het technisch geheel dat voor de veruiterlijking van de website zorgt noemt men de broncode. Deze broncode wordt geschreven door de ontwikkelaar van de website en vormt zijn originele creatie: iedere code ziet er namelijk in principe anders uit. Dit komt doordat de maker van de code telkens zelf creatieve keuzes moet maken en zo dus een unieke creatie genereert.


Net zoals iedere concrete en originele uitdrukking van intellectuele schepping wordt de broncode dus ook auteursrechtelijk beschermd. Dit heeft tot voornaamste gevolg dat de broncode niet zomaar zonder de toestemming van de ontwikkelaar mag worden gewijzigd.


Indien de broncode voor de website geschreven werd door een werknemer van jouw bedrijf, moet je je geen zorgen maken: in dit geval geldt het wettelijk vermoeden dat de auteursrechten op deze broncode aan jouw onderneming als werkgever toebehoren. Heb je ervoor gekozen om jouw website door een externe (freelance) webdeveloper te laten ontwikkelen, let er dan goed op dat de auteursrechten dan ook in principe aan de ontwikkelaar toebehoren.


Afbeeldingen


Afbeeldingen worden ook auteursrechtelijk beschermd. De maker van het beeldmateriaal heeft in principe exclusieve rechten om te bepalen waar, hoe en of deze beelden gebruikt mogen worden. Gebruik of wijzig dus nooit zomaar een afbeelding die je online hebt gevonden zonder de toestemming van de maker als je hoge boetes en kostelijke procedures wil vermijden.


Sommige zoekmachines bieden de mogelijkheid om de afbeeldingen te filteren op licentie. Zo kan je ervoor kiezen om rechtenvrije foto’s te zoeken. Let op: iemand kan het door hem gemaakt beeldmateriaal wel gratis of licentievrij ter beschikking stellen, maar dat neemt niet weg dat de maker alsnog bepaalde beperkingen kan opleggen. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat een afbeelding rechtenvrij gebruikt mag worden zolang het niet voor commerciële doeleinden wordt aangewend.


Lees meer over auteursrechten op onze website.


Creative commons licentie


Een creative commons licentie is een licentie waarmee je auteursrechtelijk beschermde werken volgens internationaal erkende standaarden kan hergebruiken. Dit betekent dat je niet op voorhand telkens toestemming moet vragen om het auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken: deze toestemming krijg je automatisch. Omgekeerd als je anderen het recht wil geven om gebruik te maken van jouw werk, dan kan je het publiceren onder een CC-licentie.


Als auteur kan je in het kader van het verlenen van een CC-licentie zelf bepalen onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden iemand jouw werk mag gebruiken. Sommige auteurs kiezen dan ook voor creative commons licentie omwille van hun persoonlijke standpunten over kunst. Overigens mag er geen auteursvergoeding worden gevraagd voor het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd werk indien dit volgens de in de CC-licentie bepaalde voorwaarden gebeurt.

Bij het opmaken van een website kan het wel eens handig zijn om naar de onder CC-licentie gepubliceerde afbeeldingen, teksten, etc. te kijken. Indien je de door de auteur opgestelde voorwaarden goed opvolgt moet je geen vergoeding betalen voor het gebruik van deze werken én kan je je website met kwalitatieve content opvullen.

Lees meer over creative commons.


Mr. Franklin, jouw IP-specialist


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise in allerlei procedures met betrekking tot intellectuele eigendom. We staan onze cliënten bij in de juridische omkadering van allerlei nieuwe technologieën en innovaties.


Ons team heeft een ruime ervaring mogen opdoen in de creatieve sector: we verlenen onder meer bijstand bij:

  • het opmaken van auteurscontracten;

  • het voorleggen ter goedkeuring van de fiscale constructies met betrekking tot optimalisatie van inkomsten uit auteursrechten;

  • allerlei gerechtelijke procedures in deze materie zoals stakingsvorderingen, schadevergoedingsvorderingen, beslagen inzake namaak, enzovoort.


Bij Mr. Franklin vinden we het belangrijk om steeds bereikbaar en toegankelijk te blijven. Heldere, duidelijke communicatie en transparantie over de kosten van onze dienstverlening zijn daarom ook onze prioriteiten. Zo werken we waar mogelijk tegen vaste tarieven zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. De focus van onze dienstverlening ligt vooral op jouw onderneming, jouw verwachtingen en jouw persoonlijke wensen.


Contacteer ons

​Stel je een inbreuk op je auteursrechten vast? Of word je zelf aangesproken wegens een beweerde auteursrechtelijke inbreuk? Mr. Franklin verleent juridische bijstand bij deze en alle andere soorten procedures rond auteursrecht.


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening, aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be


bottom of page