Creative commons, een goede internetpraktijk

6 (Demo)

Een goede praktijk op het internet is het gebruik maken als auteur van creative commons-licenties om aan te geven op welke manier de bezoeker van een website de bestanden die auteursrechtelijk beschermd zijn, mag gebruiken. Door het plaatsen van de universele creative common-symbolen bij een bestand of onderaan de website kan een auteur eenvoudig aangeven welke rechten hij toekent aan de gebruiker.

Het gebruik van creative commons wordt wereldwijd toegepast op websites als Youtube, Flickr en tal van kleinere webpagina’s, zoals blogs. Het voordeel van deze methode is dat een gebruiker van een website, zonder de algemene voorwaarden te moeten uitpluizen of zelfs de taal van de website te begrijpen of het geldende auteursrecht te kennen in dat land, weet welke rechten hij kan uitoefenen op de auteursrechtelijk beschermde werken op een bepaalde website. Een ander voordeel is ook dat de licenties ook door computers leesbaar zijn. Zo kunnen via bepaalde zoekmachines op de verschillende licenties naar foto’s of video’s gezocht worden.

Hierbij een overzicht van de verschillende creative commons-symbolen:

: Naamsvermelding (BY): Hierbij staat een rechthebbende aan anderen toe om het werk waar hij auteursrecht op bezit te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op zijn werk gebaseerd is, maar uitsluitend mét uitdrukkelijke vermelding van de oorspronkelijke auteur. Daarbij is het eveneens een goed gebruik om bij de naamsvermelding eveneens een link te plaatsen naar de originele webpagina waar het oorspronkelijk werk gepubliceerd werd.

NietCommercieel (NC): Anderen mogen het werk kopiëren, vertonen, verspreiden en opvoeren, alsmede materiaal dat op het werk gebaseerd is, maar niet voor commerciële doeleinden.

GelijkDelen (SA): De rechthebbende staat anderen toe om van het auteursrechtelijk beschermd werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat het afgeleide werk onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk. Bijvoorbeeld: Het is toegelaten voor een gebruiker om een kortverhaal onder deze licentie dat zich afspeelt in Amsterdam, aan te passen  in die zin dat het verhaal zich afspeelt in Brussel, onder de voorwaarde dat de gebruiker het verhaal onder dezelfde licentie publiceert op zijn website.

GeenAfgeleideWerken (ND): Anderen mogen het auteursrechtelijk beschermd werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan voor anderen om het werk te gebruiken als basis voor nieuw materiaal. Bijvoorbeeld: een blogartikel mag integraal overgenomen worden op een andere website, op voorwaarde dat inhoudelijk niets gewijzigd wordt en de tekst woord voor woord wordt weergegeven. Een foto mag op een andere website geplaatst worden ter illustratie van een tekst, maar mag niet vooraf bewerkt worden op Photoshop.

: CC0 staat gelijk aan “No Rights Reserved”. De auteursrechthebbende kan aangeven dat hij afstand doet van alle auteursrechten. Anders dan bij de bovengenoemde licenties kan er dus geen inbreuk gemaakt worden op een met een CC0 verklaring beschikbaar gesteld werk. Door CC0 op een werk van toepassing te verklaren, stelt de rechthebbende dit werk beschikbaar aan de ‘Commons’ door, voor zover dit wettelijk is toegestaan, afstand te doen van al zijn rechten op het werk in de zin van het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die de auteur op het werk heeft. Onder CC0 beschikbaar gestelde werken kunnen dus door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden en naamsvermelding kan daarbij niet geëist worden.

De Publiek Domein Verklaring wordt gebruikt om werken te markeren die niet langer beschermd zijn door het auteursrecht en voor werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

Een Creative Common-licentie betekent niet dat de auteursrechthebbende zijn auteursrecht afstaat, maar enkel dat hij toestemming geeft tot een bepaald gebruik van het werk, zoals omschreven in een bijzondere overeenkomst. Deze toestemming kan ten allen tijde gewijzigd worden, evenals kunnen met bepaalde partijen andere afspraken worden gemaakt.

De website van creative commons is te raadplegen op “http://www.creativecommons.be/nl”.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.