top of page

Trademark - bescherm jouw merk

Trademark - bescherm jouw merk

Trademark: bescherm jouw merk


Ook merken (trademark) genieten bescherming binnen het merkenrecht. Deze juridische bescherming zorgt ervoor dat je een aantal exclusieve rechten verwerft op het gebruik van het beschermde merk. Om onder het beschermd statuut te vallen dient het merk wel geregistreerd te worden in het merkenregister.


Intellectueel eigendomsrecht (intellectual property)


Een merk (trademark) of het merkenrecht is een onderdeel van het ruimere intellectueel eigendomsrecht (intellectual property of kortweg IP). Intellectuele eigendom heeft betrekking op alle “voortbrengselen van de geest”. Hiermee worden creatieve en immateriële creaties bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan een uitvinding, literair werk of muziekstuk. Al deze zaken kun je dus beschermen onder het intellectuele eigendomsrecht. Op die manier krijgt de houder van de rechten een tijdelijk exclusief exploitatierecht, geldend voor een bepaald territorium.


Naast het merkenrecht omvat het intellectuele eigendomsrecht nog vele andere domeinen, zoals het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht of het octrooi. Lees op onze website meer over het intellectuele eigendomsrecht en andere gerelateerde onderwerpen.


Trademark: wat is het?


Een merk of trademark is een teken dat gebruikt wordt door een onderneming met als doel haar producten of diensten te identificeren. Op die manier kan de ene onderneming zich op de markt onderscheiden van de andere. Denk hierbij aan een merknaam of logo. Voor een voorbeeld van een merk hoef je niet ver te zoeken: doe je kast maar eens open of surf eens rond op het internet, dan vind je merken met hopen. Bekende merken zijn bijvoorbeeld Coca-Cola, Ikea of Google.


Het teken kan verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld woorden, afkortingen, cijfers, slogans, afbeeldingen, vormen of kleuren. Zelfs geluidsfragmenten kunnen als merk worden aangeduid. Het bekende leeuwengebrul van filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer is bijvoorbeeld geregistreerd als merk.


De functie van een merk


De reden dat ondernemingen waarde hechten aan hun merk is omdat dit merk een onderscheidende functie heeft. Door een specifiek merk te ontwikkelen, exploiteren en commercialiseren kun je als bedrijf jouw positie op de markt bepalen en versterken. Op die manier kan je jouw producten en diensten laten opvallen en onderscheiden van de anderen. Het gaat hier dus vooral om het imago van een onderneming.


Soorten merken


Er bestaan vele soorten merken. De bekendste zijn ongetwijfeld het woordmerk en het beeldmerk. Een woordmerk is een merk dat enkel uit een platte tekst bestaat en geen enkel visueel element bevat. Het kan dan gaan onder meer om een enkelvoudig woord of een woordcombinatie. Een beeldmerk daarentegen bevat grafische elementen. Men spreekt soms ook wel van een logo. Een combinatie van woord- en beeldmerk is ook mogelijk (woordbeeldmerk). Naast een woord- of beeldmerk bestaan er nog andere soorten merken. De meest voorkomende types van merken zijn een vormmerk (3D-merk), patroonmerk of kleurmerk.


Wil je meer weten over deze types van merken? Lees onze pagina over merkenrecht of kijk op de site van de FOD Economie.


Hoe kan ik mijn merk beschermen?


Een merk is pas beschermd als het geregistreerd is. Deze registratie gebeurt in een merkenregister.


Registratie in merkenregister


Door de inschrijving in een merkenregister (registratie) bekom je een merkrecht dat verbonden is aan het geregistreerde merk. Als gevolg krijg je een juridische bescherming van jouw merk. Als merkhouder kan je dan derden (bijvoorbeeld concurrenten) verbieden om een identiek of gelijkaardig merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten.


Je registreert jouw merk voor een aantal klassen van producten en/of diensten Er bestaan enorm veel van deze klassen, gaande van software tot fruit en groenten. De bescherming van je merk geldt enkel binnen de klassen die je hebt gekozen.


Soorten merkenregisters


Naargelang het territoriale gebied waarbinnen je bescherming voor je merk wenst te bekomen dien je je merk te registreren in een ander merkenregister. Wens je bescherming in meerdere landen? Dit heeft een impact op het prijskaartje dat vasthangt aan een bescherming. Denk daarom goed na in welke landen je jouw merk wenst te beschermen.


Een ‘Belgisch merk’ of een Belgisch merkenregister bestaat niet. De kleinste territoriale bescherming mogelijk is deze binnen de Benelux. Hiervoor dien je jouw merk te registreren in het Benelux Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.


Wens je ruimere bescherming, dan kan je ook opteren voor een Uniemerk dat bescherming biedt binnen de Europese Unie. Nog ruimer kan je zelfs internationaal je merk gaan beschermen.


Voorwaarden


Niet elk teken komt in aanmerking voor merkregistratie. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een geldige registratie is dat het teken een voldoende onderscheidend vermogen bezit. Dit houdt in dat een consument jouw merk moet kunnen herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming en dat het merk de achterliggende producten of diensten kan onderscheiden van deze van concurrenten.


Hoelang blijft de bescherming geldig?


Na de registratie in een merkenregister blijft een merk 10 jaar geldig. Deze bescherming is bovendien onbeperkt hernieuwbaar, zodat je in de praktijk levenslang een geregistreerd en dus beschermd merk kan hebben.


Hoe kan Mr. Franklin jou helpen?


Wens je jouw merk te registreren? Dan doe je er goed aan een beroep te doen op een expert. Mr. Franklin bestaat uit experts op het vlak van intellectueel eigendomsrecht en dus ook merkenrecht. Onze gespecialiseerde advocaten hebben reeds jaren ervaring binnen het merkenrecht.


Door het voeren van een merkonderzoek zullen wij onderzoeken of jouw merk in aanmerking komt voor merkregistratie. Meer bepaald zullen we kijken of je merk een voldoende onderscheidend vermogen bezit. Als hier niet voldoende aandacht aan besteed wordt, bestaat de kans dat jouw aanvraag tot registratie geweigerd wordt. Een nieuwheidsonderzoek zal vervolgens uitwijzen of jouw merk nog beschikbaar is.


Er bestaan ook enkele absolute gronden tot weigering. Deze zullen ook door ons onderzocht worden. Daarnaast moet er goed worden nagedacht voor welke klassen je jouw merk wilt registreren. Ook voor een classificatie op maat kun je bij ons terecht.


Meer uitgebreide informatie over de diensten die Mr. Franklin aanbiedt binnen het merkenrecht & hoeveel een merkregistratie kost vind je op deze pagina.


CONTACTEER ONS


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren. Wij staan voor innovatieve maar telkens kwalitatieve service. Wij hechten veel belang aan de continue verbetering van onze expertise.


Onze experts staan je graag met raad en daad bij.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be


bottom of page