top of page

Octrooi aanvragen

Octrooi aanvragen

Wil je een octrooi aanvragen? Mr. Franklin staat je graag bij!


De dag van vandaag vormt intellectueel eigendom vaak een waardevol onderdeel van het financieel vermogen van jouw onderneming. Mr. Franklin legt uit wat door een octrooi beschermd kan worden en onder welke voorwaarden iemand een octrooi kan aanvragen.Octrooi als onderdeel van intellectuele eigendom


Octrooi is een intellectueel eigendomsrecht dat voorbehouden is voor technische uitvindingen. Kort samengevat is een uitvinding, in de zin van octrooirecht, een technische oplossing voor een technisch probleem.


Vaak vormen de octrooieerbare uitvindingen de meest waardevolle assets van een onderneming. Hierdoor is een sterke juridische ondersteuning in het kader van onderhandelingen en contracten met betrekking tot octrooien geen overbodige luxe maar een must.


Bovendien kan een octrooihouder optreden tegen inbreuken op de verleende octrooien zoals namaak of ongeoorloofd gebruik van de geoctrooieerde uitvinding. Hierdoor werkt een octrooi ook afschrikwekkend: de concurrenten weten vaak al te goed dat ze voor een inbreuk op een octrooi aansprakelijk kunnen worden gesteld en zullen niet snel de uitvinding durven kopiëren.Wie kan een octrooiaanvraag indienen?


In principe kan alleen de eigenaar van de uitvinding een octrooiaanvraag indienen. Eventueel kan de uitvinder het niet alleen doen maar samen met anderen: bijvoorbeeld indien de uitvinding deels werd overgedragen of indien meerdere uitvinders tegelijkertijd op inventieve wijze bijgedragen hebben aan de uitvinding.


Eenmaal verleend kan een octrooi ten alle tijden aan iemand anders worden overgedragen. Ook een licentie op een octrooi is mogelijk.Onder welke voorwaarden kan een octrooi verleend worden?


Een octrooi wordt niet zomaar aan iedereen verleend. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan de uitvinding moet voldoen. De wetgeving bevat trouwens geen definitie van een uitvinding. Algemeen wordt aanvaard dat het moet gaan om een technische oplossing van een technisch probleem opdat er sprake zou zijn van een octrooieerbare uitvinding.Industriële toepasbaarheid


Allereerst zal de industriële toepasbaarheid van de uitvinding worden onderzocht: de uitvinding moet namelijk op het gebied van nijverheid gebruikt kunnen worden. Vaak blijkt de toepassing van een uitvinding rechtstreeks uit het product zelf. In specifieke gevallen waar de industriële toepassing niet duidelijk is (bijvoorbeeld wanneer men een werkwijze door octrooi wil beschermen) moet de octrooiaanvraag de praktische toepassing van de uitvinding beschrijven.Inventiviteit

​​

Verder moet de uitvinding het resultaat zijn van uitvinderswerkzaamheid. Dit wilt zeggen dat de uitvinding voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze mag voortvloeien uit de stand van techniek. Een uitvinding moet meer inhouden dan enkel hetgeen wat een doorsnee vakman kent en dus als het ware inventief zijn.Nieuwheid


Bovendien kan er enkel voor nieuwe uitvindingen een octrooi worden verleend. De uitvinding waarvoor een octrooiaanvraag gedaan wordt mag geen deel uitmaken van de huidige stand van techniek. Daarbij is de stand van techniek eigenlijk alle beschikbare informatie die voor de indieningsdatum van octrooiaanvraag is bekendgemaakt.Verschillende procedures van aanvraag


Wil je jouw uitvinding beschermen, dan kan je kiezen tussen het aanvragen van een Belgisch octrooi, een Europees octrooi of een internationale PCT-aanvraag. Afhankelijk van de gekozen beschermingsomvang zijn er andere procedures voor de verschillende instanties, waarbij de administratieve kosten ook sterk variëren.Belgisch octrooi


Een Belgische octrooiaanvraag wordt behandeld door de Belgische Dienst Intellectuele Eigendom (DIE). Een Belgisch octrooi wordt dan ook, zoals de naam het doet vermoeden, enkel in België beschermd.Europees octrooi


Een Europese octrooiaanvraag wordt door het Europees Octrooibureau (EOB) behandeld. Een Europees patent (octrooi) kan, naar keuze van de aanvrager, als een bundel van nationale afzonderlijke octrooien worden gevalideerd in de diverse lidstaten bij het Europees Octrooiverdrag.Internationale octrooiaanvraag


Wie een internationaal octrooi wil verkrijgen dat buiten de Europese Unie ook beschermd wordt, kan ervoor kiezen om een internationale PCT-aanvraag (Patent Cooperation Treaty) in te dienen. Op basis van het PCT-verdrag kan één octrooiaanvraag in een groot aantal landen worden verdergezet. Deze octrooiaanvraag dient na verloop van een bepaalde periode opgesplitst te worden in nationale of regionale octrooiaanvragen.Mr. Franklin: jouw IP-specialist


Mr. Franklin is een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Ons team heeft een bijzondere expertise in alle intellectuele eigendomsrechten, onder meer in het octrooirecht.


We hebben ervaring met allerlei diverse octrooiaanvragen en begeleiden zowel de procedures rond het verkrijgen of beschermen van een octrooi als de onderhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op octrooien (bijvoorbeeld over octrooilicenties, geheimhoudingsovereenkomsten enzovoort). Waar nodig werken we met externe technische partners.


Ook in het kader van procedures van beslag inzake namaak of stakingsvorderingen kan je op onze begeleiding rekenen.Contacteer ons


Als advocatenkantoor hanteren we duidelijke aanpak en houden we altijd rekening met de noden en voorkeuren van jouw onderneming. Bovendien hechten we veel waarde aan transparantie over uw dossier en de eraan verbonden kosten. Daarom werken we zo veel mogelijk met vaste tarieven en all-in-one formules.


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening en de tarieven kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


​Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

pieter@misterfranklin.be

bottom of page