top of page

DPO Belgium - Mr. Franklin staat voor jou klaar

DPO Belgium - Mr. Franklin staat voor jou klaar

Ben je als onderneming op zoek naar een Data Protection Officer (DPO) binnen België die jouw onderneming bijstand kan bieden bij de implementatie en naleving van de GDPR? Dan ben je bij Mr. Franklin aan het juiste adres. Binnen België staan onze privacy-experts voor jou klaar met service op maat!


Heeft mijn onderneming een Data Protection Officer nodig?

Om op deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat je weet wat de taken van een DPO zijn. Zo krijg je een inzicht in of je jouw bedrijf al dan niet een DPO kan gebruiken. Bovendien is het in sommige gevallen verplicht om een DPO aan te stellen. Daarover lees je later meer. 


De taken van een DPO

Kort gezegd zorgt een DPO voor de naleving van de GDPR binnen een onderneming. In de eerste plaats zal de DPO daarom de mensen binnen een onderneming informeren en adviseren omtrent de verplichtingen die uit de GDPR voortvloeien en de verantwoordelijkheden die rusten op de onderneming. De adviezen van de DPO kunnen niet alleen juridisch, maar ook technisch en praktisch van aard zijn. 


De DPO zal met andere woorden concreet kijken hoe de onderneming het best omspringt met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Hierbij zal een veiligheidsbeleid worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat de onderneming GDPR-conform handelt. 


De DPO zal hierbij bijvoorbeeld ook bijhouden welke persoonlijke gegevens verwerkt worden binnen de onderneming en wat de rechtsgrondslag voor deze verwerking is. Denk hierbij aan het verwerkingsregister en het datalekkenregister.


De DPO fungeert bovendien als aanspreekpunt of contactpunt met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).


Verplichting tot aanstellen DPO

In sommige gevallen is het verplicht een DPO aan te stellen binnen jouw onderneming. Artikel 37 van de GDPR onderscheidt de volgende drie situaties:


  1. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door de overheid (een overheidsinstantie of een overheidsorgaan). Het begrip overheid wordt hier heel ruim ingevuld. Zo vallen ook organisaties die met een overheidsinstantie samenwerken onder de aanstellingsplicht.


  1. De onderneming is in hoofdzaak belast met de verwerking van persoonsgegevens die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden ‘regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal’ van de betrokkenen vereisen. De ‘betrokkenen’ zijn hier de personen wiens persoonlijke gegevens verwerkt worden. ‘Observatie’ houdt in dat er controles worden uitgevoerd op het gedrag van de betrokkene. Denk bij deze categorie bijvoorbeeld aan bewakingsfirma’s.


  1. Er vindt grootschalige verwerking plaats van bepaalde categorieën persoonsgegevens. Grootschalige verwerking houdt in dat er een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens op regionaal, nationaal of supranationaal niveau verwerkt worden. Er zijn twee specifieke types persoonsgegevens waarbij verplicht een DPO moet worden aangesteld in geval van grootschalige verwerking. Enerzijds zijn er bepaalde gevoelige gegevens, zoals iemands ras en religie, politieke voorkeur of medische gegevens. Anderzijds moet er een DPO worden aangesteld wanneer de persoonsgegevens betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. 


Welke activiteit jouw onderneming uitoefent of binnen welke sector je actief bent, speelt bovendien geen rol. Bij het aanstellen van een DPO kun je kiezen voor een interne DPO die wordt aangesteld binnen jouw onderneming of een externe DPO. Het aanstellen van een externe DPO biedt echter heel wat voordelen. Die sommen we hieronder voor je op.


De voordelen van een externe DPO

Veel ondernemingen denken bij het aanstellen van een DPO in de eerste plaats aan een interne DPO. Toch raden wij dit in veel gevallen af en kies je vaak beter voor een externe DPO


Een externe DPO heeft niet alleen veel meer ervaring met de GDPR en de mogelijke juridische vraagstukken en problemen die kunnen rijzen, maar genoot bovendien een gespecialiseerde opleiding en is in de eerste plaats onafhankelijk van jouw onderneming


Je betaalt een kost wanneer je kiest voor een externe DPO, maar deze ligt niet al te hoog en zal vaak nog steeds goedkoper uitkomen dan het kiezen voor een interne DPO, die eerst nog opgeleid moet worden.


Door de aanstelling van een externe DPO kan je met een gerust hart verder gaan met waar het uiteindelijk echt om draait: jouw eigen onderneming verder ontwikkelen en op de markt zetten.


DPO Belgium: kies voor Mr. Franklin

Ons kantoor telt drie gespecialiseerde en gecertificeerde DPO’s die jouw onderneming graag bijstaan als externe en onafhankelijke DPO. Onze experten genoten niet alleen een opleiding tot DPO maar verwierven vooral jarenlange ervaring binnen verschillende sectoren. Zo werkten we bijvoorbeeld reeds samen met IT-ondernemingen, bedrijven binnen de zorgsector, overheidsinstanties en online advertentiebedrijven.


Mr. Franklin is een gespecialiseerd nichekantoor, gelegen aan de rand van Brugge. Wij beperken ons echter niet tot deze regio en helpen jou graag verder binnen België. Onze advocaten werken zowel vanuit ons kantoor als op verplaatsing. Verder bieden wij de mogelijkheid om ook zonder problemen online van onze dienstverlening gebruik te maken via platformen zoals Zoom of Teams.


Bij Mr. Franklin kan je terecht voor DPO as a service op maat van jouw onderneming. Aarzel daarom niet langer en neem contact met ons op voor een offerte.


Contacteer ons

Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

bottom of page