top of page

Data Protection Officer consultant nodig - doe een beroep op Mr. Franklin

Data Protection Officer consultant nodig - doe een beroep op Mr. Franklin

Bij Mr. Franklin kan je terecht voor DPO-consultancy binnen jouw onderneming. Ben je op zoek naar een Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming)? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor advies en begeleiding op maat. Onze gespecialiseerde advocaten staan voor jou klaar als GDPR-consultant en beantwoorden al jouw vragen. 


Waarom kiezen voor een Data Protection Officer Consultant?


Externe DPO: de voordelen

De GDPR laat toe dat ondernemingen kiezen voor de aanstelling van een externe Data Protection Officer (DPO). De voordelen van een externe DPO zijn trouwens niet onbelangrijk. Zo is een externe DPO onafhankelijk van jouw onderneming wat ervoor zorgt dat klanten en leveranciers meer vertrouwen in je hebben. Bovendien heeft een externe DPO meer ervaring, kennis en expertise dan een interne DPO. 


Een interne DPO kan zorgen voor belangenconflicten en kan je bovendien niet zomaar ontslaan als werknemer omdat hij of zij de taken als DPO niet naar behoren uitvoert. Bovendien kost een interne DPO je heel wat geld aan opleidingen.


Door een externe en onafhankelijke DPO aan te stellen toon je aan dat je actief bezig bent met de beveiliging van data, privacy en gegevensbescherming. Op die manier zend je een positief signaal uit naar de buitenwereld, wat het imago van je onderneming te goede komt. 


Voor sommige bedrijven, alsook overheidsinstanties, is het bovendien wettelijk verplicht om een DPO aan te stellen. Zo geldt deze verplichting bijvoorbeeld voor ondernemingen die op grote schaal gevoelige, persoonlijke gegevens verwerken. Denk hierbij aan informatie over iemands geloofsovertuiging, medische gegevens of gegevens met betrekking tot iemands ras of etniciteit.

DPO as a service

Bij Mr. Franklin kan je terecht voor DPO as a service. Door actief en grondig bezig te zijn met de implementatie en naleving van de GDPR binnen jouw onderneming vermijd je niet alleen eventuele latere problemen of GDPR-boetes. Je geeft jouw bedrijf ook een goede naam bij klanten, investeerders en derden.


DPO as a service helpt bedrijven met het nakomen van de GDPR-verplichtingen. Een externe DPO-consultant zorgt ervoor dat jouw bedrijf helemaal GDPR-proof door het leven gaat en handelt volgens de best practices van de GDPR.  


Taken van een DPO-consultant

Een DPO consultant kan een groot aantal taken op zich nemen:


  • Algemene advies- en informatieverstrekking aan je onderneming en personeel met betrekking tot de GDPR. De DPO-consultant fungeert hier als juridisch aanspreekpunt binnen de onderneming.


  • Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Men spreekt hier soms ook wel over een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Met een DPIA worden bepaalde applicaties, online platformen of andere specifieke verwerkingsactiviteiten en -procedures doorgelicht door middel van een audit. Bovendien wordt er ook een analyse gemaakt van de privacy- en informatieveiligheidsrisico’s van de desbetreffende systemen. De DPO kan hier fungeren als auditor. Op basis van deze analyse kun je als bedrijf vervolgens maatregelen nemen om de vastgestelde risico’s te verkleinen of elimineren. Op die manier ben je zeker dat je handelt volgens de GDPR. De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) stelde een lijst op met alle verwerkingsactiviteiten waarbij een DPIA verplicht is.


  • De implementatie van een privacybeleid op maat van jouw onderneming. Door een DPIA uit te voeren. 


  • Het geven van opleidingen aan het personeel binnen je onderneming en instaan voor GDPR-awareness.


  • Fungeren als contact- en aanspreekpunt van de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Een van de bevoegdheden van de GBA is bijvoorbeeld het opleggen van GDPR-boetes aan ondernemingen.


  • Helpen bij het opstellen van een gegevensverwerkingsregister (register van de verwerkingsactiviteiten) en het bijhouden van een datalekkenregister.


Mr. Franklin als DPO-consultant

Ons kantoor heeft drie gecertificeerde DPO’s in huis die een opleiding tot DPO volgden. Als gespecialiseerde GDPR-consultants en professionals helpen zij jouw bedrijf op weg naar een beter privacybeleid door de implementatie en naleving van de GDPR te garanderen. 


Bovendien deden zij reeds ruime ervaring op in tal van ondernemingen binnen diverse sectoren, zoals de IT-sector, de juridische sector en de zorgsector.


Mr. Franklin staat voor een duidelijke en pragmatische aanpak. Maatregelen worden steeds in overleg met en op maat van jouw bedrijf genomen. Voorafgaand wordt er gewerkt met duidelijke offertes, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. We kunnen jouw onderneming adviseren op vaste dagen maar ook een begeleiding op afroep met periodieke update is een mogelijkheid.

De prijs voor een kwartaalabonnement DPO as a service start al vanaf € 300  + BTW. Neem gerust contact op met Mr. Franklin voor meer informatie over onze verschillende DPO-services en de eraan verbonden tarieven.

Contacteer ons

Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

bottom of page