top of page

Benelux-Merkenbureau - bescherm jouw merk binnen de Benelux

Benelux-Merkenbureau - bescherm jouw merk binnen de Benelux

Benelux-Merkenbureau: bescherm jouw merk binnen de Benelux


Wat is het Benelux-Merkenbureau?


Het Benelux-Merkenbureau, voluit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, houdt zich overkoepelend bezig met alles wat te maken heeft met intellectueel eigendomsrecht en dit binnen de Benelux. Afgekort spreken we van het BBIE of het BOIP, wat staat voor het Benelux Office for the Intellectual Property. Mr. Franklin legt je in dit artikel uit hoe je je merk laat registreren en waar je best op let.


Officiële instantie


Het Benelux-Merkenbureau is de officiële instantie binnen het Benelux-gebied die zich bezighoudt met de registratie van merken, modellen en tekeningen. Het gaat dus niet om een private onderneming, maar om een officiële organisatie, opgericht door de Benelux zelf. Het Benelux merkenbureau werd in 1971 opgericht en bevindt zich in Den Haag. Het is een onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).


België, Nederland en Luxemburg sloten een verdrag, het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE), waardoor een samenwerking op vlak van intellectuele eigendom mogelijk werd.


Wat doet het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom?


Bij het Benelux-Merkenbureau kun je als creatieveling jouw merk, model of tekening registreren en dit in één keer voor de gehele Benelux. Op die manier geniet jouw creatie meteen bescherming binnen dit groter gebied. Ook kan je bij het BOIP terecht voor het vastleggen van je idee op een bepaalde datum in het i-DEPOT.


Merk, model, tekening of idee?


Onder merken wordt de naam en/of het logo bedoeld dat je gebruikt om de herkomst aan te duiden van de door jou aangeboden producten en/of diensten .


Een model heeft betrekking op het design van jouw product, zoals bijvoorbeeld een unieke lamp die je ontworpen hebt. Een model is een driedimensionaal uiterlijk van een voortbrengsel. Een tekening daarentegen is tweedimensionaal. Denk bijvoorbeeld aan een patroon voor kleding of het design dat je maakte voor je lamp. Het is ook mogelijk om een combinatie van een tekening en model te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een design (tekening) op een tas. Er is dan sprake van een tweedimensionaal ontwerp en een driedimensionale vorm.


Een idee op zich kan niet beschermd worden, maar toch kan het nuttig zijn om te kunnen aantonen dat jouw specifieke idee al bestond op een bepaald moment. Zo kun je bijvoorbeeld een toekomstige ruzie met een zakenpartner vermijden. Het gaat hier dus eerder om de bewijslast die je kan verlichten door een registratie van jouw idee.


Registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom


Voor al deze zaken kan je terecht bij het BOIP voor voor een registratie. Wat het BOIP niet doet is individueel advies geven of jou bijvoorbeeld verwittigen wanneer er een gelijkaardig merk door iemand anders geregistreerd wordt. Juist op deze punten kan Mr. Franklin jou bijstaan.


Waarom jouw merk registreren?


Voordelen registratie merk


Een merk kan je zien als het uithangbord of visitekaartje van jouw onderneming. Iets waar jij hard voor gewerkt hebt en trots op mag zijn. Een merk is iets waarmee jij jouw producten of diensten onderscheidt van een andere onderneming, vaak een concurrent. Je wilt daarom liefst vermijden dat derden zomaar profijt kunnen halen uit jouw merk, zeker als je al enige bekendheid hebt opgebouwd binnen een sector.


Het voordeel van een merkregistratie is dat je op het vlak van intellectuele eigendomsrechten een veel betere bescherming geniet. Door een registratie maak je duidelijk aan de buitenwereld dat het merk jouw verdienste is. Je kan vervolgens optreden tegen flagrante namaak van jouw merk (derden die exact dezelfde naam of logo als dat van jou gebruiken voor dezelfde goederen of diensten), maar ook tegen het gebruik van een gelijkaardige naam of logo voor gelijkaardige goederen of diensten kan worden opgetreden.


Benelux-merkenregister


Je kan bij meerdere instanties je merk laten registreren, met als gevolg dat de merkbescherming zal gelden voor een verschillend territorium. Nationaal (binnen België) is het niet mogelijk om je merk te laten registreren. Het kleinste territorium waarvoor je merkbescherming kunt aanvragen is de Benelux. Daarnaast kan je ervoor opteren je merk Europees of internationaal te laten beschermen.


Geregistreerde merken binnen de Benelux worden in het Benelux-merkenregister bijgehouden. Een merk deponeren bij het BOIP heeft automatisch tot gevolg dat je merk hierin wordt opgenomen en dat het beschermd wordt binnen de Benelux.


Het register kan je zelf eenvoudig raadplegen via deze link.


Hoe kan Mr. Franklin jou helpen?


Mr. Franklin is een advocatenkantoor met een bijzondere expertise binnen het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht valt. Wij bieden een snelle, adequate en persoonlijke service met een aanpak op maat.


De experten van Mr. Franklin bieden jou begeleiding doorheen het proces van merkregistratie. Dit begint bij een merkonderzoek. Niet ieder teken komt immers in aanmerking voor registratie. Het moet gaan om een teken dat een onderscheidend vermogen heeft. Wij onderzoeken voor jou of jouw merk al dan niet in aanmerking komt voor een merkregistratie.


Bij het deponeren van jouw merk moet er worden aangegeven voor welke producten of diensten je jouw merk gaat gebruiken. Men noemt dit proces de classificatie. Een goede classificatie is steeds op maat geschreven van jouw huidige en toekomstige plannen met jouw merk, waardoor je er goed aan doet een beroep te doen op de expertise van Mr. Franklin.


Naast een screening van bestaande merken om de beschikbaarheid van het door jouw gekozen merk te controleren (beschikbaarheidsonderzoek) gaan wij over tot het eigenlijk depot.


Nadat jouw merk geregistreerd is, blijft het belangrijk om erover te waken dat niemand misbruik maakt van jouw merk. Het bewaken van jouw merkrechten (merkbewaking & merkopvolging) kan je overlaten aan een van onze experten. Wij hanteren hiervoor transparante abonnementsformules, die meestal op jaarbasis worden opgesteld.


Contacteer ons


Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.


Olivier Sustronck

+32 486 27 53 05

olivier@misterfranklin.be

bottom of page