top of page

Algemene voorwaarden bedrijf │Mr. Franklin - jouw expert

Algemene voorwaarden bedrijf │Mr. Franklin - jouw expert

De algemene voorwaarden van een bedrijf vormen de standaardclausules en -regels die van toepassing zijn wanneer het bedrijf contracten afsluit met met klanten. Je zorgt er dus best voor dat deze algemene voorwaarden juridisch correct zijn en inhoudelijk grondig zijn opgesteld. Een juridisch expert kan hierbij van grote waarde zijn.


Wat zijn de algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden worden vaak gebruikt door ondernemingen in contracten die worden gesloten met tegenpartijen, meestal zijn dit klanten of leveranciers. Wanneer we het hebben over de algemene voorwaarden van een bedrijf, gaat het over standaardbedingen of -clausules die eenzijdig werden opgesteld door het bedrijf


Standaardclausules

De inhoud van de clausules verandert niet naargelang de contractuele tegenpartij. De onderneming wenst immers de algemene voorwaarden op al zijn contractuele verhoudingen toe te passen. 


Denk bijvoorbeeld aan een bestelling die je misschien onlangs plaatste op een webshop zoals Bol.com. Jij aanvaardde de algemene voorwaarden van dit bedrijf en ging niet individueel onderhandelen over de contractuele voorwaarden. Dit zou voor Bol.com onwerkbaar worden en daarom wordt er met algemene voorwaarden gewerkt.


Bij het aangaan van nieuwe contractuele relaties kan aan de tegenpartij gevraagd worden zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden. Vervolgens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de contractspartijen. Denk hierbij aan bovenstaand voorbeeld van Bol.com. Tijdens het bestelproces zal jou gevraagd worden of je akkoord bent met de algemene voorwaarden. 


Waarom werken met algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden schetsen een algemeen juridisch kader voor de samenwerking tussen contractspartijen en zorgen voor duidelijke communicatie naar de (potentiële) klanten toe. 

Er worden algemene afspraken gemaakt over heel wat zaken waardoor er meer zekerheid en duidelijkheid is voor zowel de ondernemer als voor de klant. In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van beide partijen uiteengezet en wordt duidelijkheid geschept over verschillende situaties. 


Vanuit het standpunt van jouw onderneming versterken op maat gemaakte algemene voorwaarden bovendien de juridische positie van jouw bedrijf, zodat er minder kans is op eventuele gerechtelijke betwistingen. De algemene voorwaarden beschermen jou als ondernemer. Zo kan je door middel van de algemene voorwaarden bijvoorbeeld jouw aansprakelijkheid beperken.


Een ander voordeel van algemene voorwaarden is dat het heel wat tijd en dus ook geld bespaart om één keer goede contractuele bepalingen op te stellen en deze vervolgens op zo veel mogelijk contractuele relaties van toepassing te verklaren. Eenmaal je over correcte algemene voorwaarden beschikt die aangepast zijn aan de specifieke situatie van je bedrijf, kan je nadien onbeperkt contracten opmaken door gebruik te maken van dezelfde algemene voorwaarden.  


Wat staat er in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden van een onderneming kunnen heel wat uiteenlopende zaken worden opgenomen. Bepalingen die vaak terugkomen zijn clausules over aansprakelijkheid, de betalingstermijn en betalingsmodaliteiten, prijsbepaling, wettelijke bedenktijd, wettelijke garantie, levering en overmacht, scenario’s bij contractuele wanprestatie,... 


Soms hebben algemene voorwaarden betrekking op zaken zoals intellectuele eigendomsrechten, eigendomsvoorbehoud, geheimhoudingsverplichtingen, toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheden.


Verschil met bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden zijn, in tegenstelling tot algemene voorwaarden, contractuele bedingen of voorwaarden die op maat van de contractuele tegenpartij worden gemaakt. De contractuele relatie wordt in detail bepaald in de bijzondere voorwaarden. 


Inhoudelijk kunnen er in de bijzondere voorwaarden bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden omtrent bijzondere specificaties van producten en diensten of kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt over de aansprakelijkheidsverdeling tussen de contractspartijen.


Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van een contract, wordt er in de rechtsleer en de rechtspraak doorgaans voorrang gegeven aan de bijzondere voorwaarden. Dit is een reden te meer om ook bij het opstellen van de bijzondere voorwaarden voldoende aandacht te besteden aan de inhoud én de juridische correctheid ervan.


Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Neen, het opstellen van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht. Toch is het vaak aangeraden dergelijke contractuele clausules op te stellen. Indien je er als onderneming voor kiest om te werken met dergelijke algemene voorwaarden - wat je bedrijf vaak ten goede komt door de uitsparing van tijd en geld - moet je er wel voor zorgen dat je conform de wet handelt. 


Als je contracten opstelt met consumenten, moet je wel rekening houden met een wettelijke precontractuele informatieverplichting. Je moet de consument op voorhand - dat wil zeggen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst - op de hoogte stellen van bepaalde informatie. De makkelijkste manier om aan deze precontractuele informatieplicht te voldoen is door middel van algemene voorwaarden.


In Nederland kunnen ondernemingen hun algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank. Deze mogelijkheid bestaat bij ons niet. Om de algemene voorwaarden rechtsgeldig te maken, moeten ze - in België - altijd fysiek overhandigd worden, met uitzondering van online verkopen. Meestal zullen de algemene voorwaarden op de achterkant van een factuur staan, op bestelbonnen en in offertes.


Hoe algemene voorwaarden opstellen?

Ondernemingen zijn in principe vrij om in de algemene voorwaarden te zetten wat ze willen. Toch moet je als onderneming rekening houden met enkele juridische zaken wanneer je jouw algemene voorwaarden opstelt. De wet stelt met andere woorden enkele beperkingen aan de contractuele vrijheid. 


Zo moeten de algemene voorwaarden in de eerste plaats duidelijk en begrijpelijk zijn. Dubbelzinnige bedingen zullen bij discussie in het voordeel van de klant (de consument) worden uitgelegd.


Daarnaast mogen de algemene voorwaarden geen onrechtmatige bedingen bevatten. Een voorbeeld van dergelijk onrechtmatig beding is een clausule die op een te vergaande wijze de aansprakelijkheid van een onderneming beperkt.  


De meerwaarde van een juridisch expert 

Je zorgt er best voor dat de algemene voorwaarden van jouw onderneming juridisch correct zijn. Zo niet riskeer je als ondernemer discussies met de tegenpartij of in het slechtste geval zelfs gerechtelijke procedures, iets wat iedereen kan missen. 


Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je onzorgvuldig bent geweest en een verboden beding hebt opgenomen in jouw algemene voorwaarden. De rechter kan in zo’n geval de contractsclausule nietig verklaren. Correcte algemene voorwaarden zijn daarom geen overbodige luxe, maar een must. Goede afspraken maken immers goede vrienden!


Wens je algemene voorwaarden voor jouw onderneming op te stellen of wil je je algemene voorwaarden wijzigen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Franklin. Wij leveren niet alleen juridische bijstand aan start-ups, ook grotere ondernemingen kunnen bij ons terecht voor advies op maat.


Contacteer ons

Voor meer informatie omtrent onze diensten kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

Pieter Van Aerschot

+32 476 24 03 48

e-mail: pieter@misterfranklin.be

bottom of page